Hoe boek ik een commissiefactuur van Herbalife in?

Als Herbalife verkoper moet u een boekhouding voeren

Herbalife verkopers zijn verplicht als natuurlijk persoon inkomstenbelasting te betalen. Ieder jaar dienen zij via hun personenbelastingaangifte een overzicht te geven van hun inkomsten uit hun Herbalife activiteiten en daarop belasting te betalen.

Het is daarom belangrijk dat u als Herbalife verkoper een goede en overzichtelijke boekhouding voert, bijvoorbeeld via Cashaca.be. De gegevens van uw Herbalife-zaak moeten gedurende minstens tien jaar worden bewaard.

BTW verplichtingen Herbalife verkopers

Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, zijn BTW-plichtig. Vanaf het moment van inschrijving bij de BTW moet u per kwartaal een online BTW aangifte indienen via de INTERVAT toepassing van de overheid. In deze BTW aangifte wordt de o.a. de BTW op verkopen en aankopen opgenomen en informatie over de commissies die u ontvangt van Herbalife (zie hieronder).

Indien u Cashaca.be gebruikt zal onze software deze BTW aangiftes automatisch voor u opstellen.

Bedraagt uw jaarlijkse omzet minder dan 25.000 euro, dan komt u in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling en kan u een vrijstelling van BTW aanvragen. U hoeft dan geen BTW aan te rekenen bij verkopen, maar u kunt ook geen BTW terugvorderen op aankopen. Wel bent u verplicht een jaarlijkse BTW-aangifte in te dienen met vermelding van uw jaarlijkse omzet.

Deze jaarlijkse BTW-aangifte wordt ook automatisch opgesteld door Cashaca.

Hoe boekt u een commissiefactuur van Herbalife in indien u niet vrijgesteld bent van BTW?

In principe eist de Belgische regelgeving dat u Herbalife factureert voor de commissies die u van Herbalife krijgt. Deze handelingen worden in de praktijk echter vereenvoudigd:

  • U ondertekent eenmalig een factuurmandaat via Herbalife. Tevens brengt u uw BTW controlekantoor op de hoogte van het in gebruik nemen van dit factuurmandaat

  • Herbalife zal daarna maandelijks commissienota’s (commissiefacturen) voorbereiden en deze samen met de betaling aan u opsturen.

  • Het zijn deze commissienota’s die u dan maandelijks in uw Cashaca boekhouding moet inbrengen.

Concreet:

  • U boekt de commissienota in als een verkoop met als BTW percentage 0%.

  • U vinkt aan: “Verlegging Belgische BTW van verkoper naar koper”

  • Type verkoop: Diensten

  • U voegt de commissienota toe als bijlage aan de boeking zodat u deze verkoop steeds kan bewijzen. (Als alternatief houdt u dit document 7 jaar bij op uw computer of print u dit uit)

  • Cashaca zal daarop automatisch de nota correct boeken in uw BTW aangifte en resultatenrekening