Welke verzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen?

Als zelfstandige kan u verschillende verzekeringen aangaan. Sommige hiervan zijn aftrekbaar als een kost in uw boekhouding, andere verzekeringen dan weer niet. Hieronder vindt u een lijst van verzerkingen die al dan niet aftrekbaar zijn.

Gewaarborgd inkomen: aftrekbaar

Deze verzekering keert bij ziekte en of ongevallen een vergoeding uit als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

=> De premie is fiscaal aftrekbaar. De uitkering is evenwel belastbaar.

Hospitalisatieverzekering: niet aftrekbaar

Met een hospitalisatieverzekering kunt u ziekenhuisfacturen doorschuiven naar uw verzekeraar en deze betaalt het remgeld terug na tussenkomst van de mutualiteiten.

=> De premie is fiscaal niet aftrekbaar

Ongevallenverzekering: niet aftrekbaar

Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en betaalt doorgaans ook de ziekenhuisfactuur.

=> De premie is fiscaal niet aftrekbaar

Faillissementsverzekering: aftrekbaar

Deze verzekering geeft recht op maandelijkse uitkeringen gedurende een beperkte tijd indien er een faillissement plaatsvond.

=> De premie is fiscaal aftrekbaar. De ontvangen vergoedingen is evenwel belastbaar

Omzetverzekering: aftrekbaar

Een omzetverzekering is een polis die een rente uitkeert indien één van de sleutelfiguren die de omzet beïnvloed (tijdelijk) uitvalt.

=> De premie is fiscaal aftrekbaar. De ontvangen vergoedingen is evenwel belastbaar